Podmínky použití Zarandime.cz – online seznamka

Definice

 • “Portálem“ je zarandime.cz, online seznamka – webová stránka uložená na vlastní doméně (zprostředkovatel informací).
 • “Poskytovatelem služeb“ je správce tohoto webu, můžete ho kontaktovat na adrese kontakt@zarandime.cz
 • “Službami“ se míní inzeráty na portálu, čtení tohoto portálu a odpovídání na inzeráty portálu.
 • „Uživatel“ je osoba užívající služeb tohoto portálu.

Pravidla používání našich služeb

 • Uživatel musí být starší 18 let, aby mohl využívat našich služeb.
 • Uživatel využívá naše služby na své vlastní nebezpečí.
 • Poskytovatel služeb nezaručuje, že služby jím poskytované jsou pro uživatele bezpečné, užitečné nebo uspokojující.
 • Poskytovatel služeb neručí uživateli za nepřerušované poskytování služeb nebo uchování informací zadaných uživatelem.
 • Poskytovatel služeb neručí za ochranu soukromí uživatele.
 • Inzerát vložený uživatelem může být určen pouze k navázání spojení, nemusí nabízet žádnou službu.
 • Poskytovatel služeb nezaručuje přesnost informací sdílených v inzerátech nebo po emailu.
 • Textový ani obrazový obsah inzerátu vloženého uživatelem nesmí být v rozporu se zákony České republiky.
 • Používání služeb je zpoplatněno.
 • Poskytovatel služeb využívá třetí strany pro placení užívání služeb.
 • K používání služeb musí uživatel zaplatit svému mobilnímu operátorovi za SMS zprávu na číslo 90309.
 • Poplatek za používání služeb je vypočítán mobilním operátorem na základe zpráv odeslaných uživatelem, a to podle podmínek služeb tohoto operátora.
 • Poplatek za užívání služeb nepodléhá refundaci třetími stranami vzhledem k povaze těchto služeb.

Práva poskytovatele služeb

 • Poskytovatel služeb online seznamka Zarandime.cz má právo odmítnout poskytnutí služeb uživateli, a to bez udání důvodu.
 • Poskytovatel služeb má právo pozastavit nebo ukončit poskytování služeb a muže tak učinit bez upozornění uživatele.

Svoboda a odpovědnost poskytovatele služeb

 • Poskytovatel služeb online seznamka Zarandime.cz není odpovědný za ztrátu příjmu z přímého nebo nepřímého používání či nepoužívání služeb.
 • Poskytovatel služeb není odpovědný za jakékoli porušení podmínek užívání portálu uživatelem, bez ohledu na vážnost a formu způsobené škody.
 • Poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli škodu nebo ztrátu příjmu způsobenou zveřejněnou informací během užívání služeb.
 • Poskytovatel služeb neodpovídá za obsah, kvalitu a legálnost odkazu vedoucích uživatele pryč z portálu zarandime.cz.
 • Poskytovatel služeb neodpovídá za škodu nebo ztrátu utrpěnou třetími stranami jako výsledek jejich cinu či opomenutí.
 • Poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou technickou závadou.
 • Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za následky špatného porozumění větám, slovům nebo termínům obsaženým v tomto textu.

 

Pro další informace čtěte na stránce Kontakt & Info zde.